Att skapa är ett måste

Art Criticism of  STIG ÅKE  STÅLNACKE :

Artist, Swedish and International Art Critic,

Member of AICA (International Association of Art Critics).

 

PICTURES OF LOVE

 

"Without sahpim3323-3.jpggas, dreams or voyages into wonderful adventures, I am nothing. Without the warm and soft skin of my fellow human, my life would be nothing. Without the ups and downs and the ever-changing excitement of life, I would not want to live. And in art, in pictures bursting with love and lust, I find a reason to live. And the meaning of my life. That is how I experience a collection of paintings signed by KRYSTYNA NORDH and in those pictures I re-discover all the ingredients of life that give, and have given, my life its deepest meaning and significance. They are paintings created by a heart that pounds and bleeds, a hand that has drawn its sustenance from a mind and a spirit that is wide open to the wonderful magic of life."  

For the full  art critisism, look under the menu.

 ______________________________________________________________________

Konstkritik av STIG ÅKE STÅLNACKE :

Konstnär, svensk och internationell konstkritiker,

medlem i AICA (International Association of Art Critics).

 

KÄRLEKENS BILDER

 

"Utan sagor, drömmar, utan resor in i det underbara äventyret vore jag intet.Utan min människas varma, mjuka hud skulle mitt liv vara ett intet.

Utan livets dalgångar, dess alltid skiftande spänningar , skulle jag inte vilja leva.Och i konsten, i de av kärlekslust sprakande bilderna finner jag inte sällan dessa motiveringar till liv.Till mitt liv.

Så möter jag en svit målningar, signerade KRYSTYNA NORDH och i just de bilderna återfinner jag alla de livets ingredienser som ger och givit min tillvaro dess djupaste mening och innebörd. Det är målningar formulerade av ett hjärta som bultar och blöder, en hand som hämtat sin näring från ett sinne och en ande som står vidöppen för just livets underbara magi."

______________________________________________________________________

 

Art Criticism of HANS JANSTAD:

Artist, writer, journalist. Swedish and International Art Critic,

Member of AICA (International Association of Art Critics).

 

WHEN  DREAMS ELUCIDATE THE  WORLD

 

"There is also a third reality – that of the dream. Where it is to be placed into the context has not been fully investigated,hpim6842we-4.jpg though perhaps dreams bridge the gap between the normal and the abnormal. In dreams, anything can happen, no matter how absurd it may seem. Dreams are not simply a manifestation of the sub-conscious, they are their own reality.

Krystyna Nordh’s artworks are often about dreams and strange visions. She writes, “Jag tänker färger, jag ser färger, jag drömmer färger, jag känner färger, jag färgar färger, jag älskar färger. Färget mig ej…”, meaning “I think in colours, I see colours, I dream of colours, I feel colours, I love colours.”, adding a Swedish play on “Förget mig ej” (Forget-me-not): “Färget mig ej”, “färg” being “colour”.

Krystyna Nordh is not just a convincing visual artist. She is just as much a literary artist, and in the titles of her oil and acrylic paintings, she often plays with words, and does so with a light-hearted back-heel à la Zlatan Ibrahimovic."

______________________________________________________________________

 

Konstkritik av HANS JANSTAD:

Konstnär, författare, juornalist och konstkritiker, medlem i AICA (International Association of Art Critics).

 

NÄR DRÖMMEN FÖRKLARAR VÄRLDEN

 

"Det finns också en tredje värklighet- drömmens.Hur den skall placeras in i sammanhanget är inte fullt utrett, men drömmen är kanske bryggan mellan det normala och onormala. I drömmen kan allting hända, hur absurt det än verkar. Drömmen är inte bara ett utslag av det undermedvetna , den är sin egen verklighet.

Krystyna Nordhs bilder handlar ofta om drömmar och säregna syner. Men framför allt om FÄRG. Hon skriver:Jag tänker färger, jag ser färger, jag drömmer färger, jak känner färger, jag färgar färger, jag älskar färger. Färget mig ej...`

Krystyna Nordh är inte endast en övertygande bildkonstnär. Hon är tillika en ordkonstnär, och i titlarna på sina målningar, i olja och akryl, leker hon ofta med orden. Gör det med en humoristisk klackspark à la Zlatan Ibrahimovic."